Home Kurs za manikir i pedikir
|
Kurs za manikir i pedikir

 

 

Cilj programa obuke je osposobljavanje kandidata za estetsku negu šaka, estetsku negu stopala i depilaciju toplim i hladnim voskom. Po završetku obuke polaznik zna: osnovna pravila higijene; strukturu i funkciju kože; građu, funkciju, promene i oboljenja noktiju; vrste i primenu sterilizacije i dezinfekcije. Takođe poznaje materijal, pribor i opremu; ume da primi i pripremi klijenta za tretman; ume da uradi tretman nege šaka - manikir;   ume da uradi tretman nege stopala - pedikir; ume da odradi depilaciju toplim ili hladnim voskom.

Obuka traje 3 meseca ili 120 sati. Sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela, s time što je akcenat na praktičnom radu.

 

Upitnici

Koje Vas zanimanje interesuje ?